คอร์สสัมนาล่าสุด

สัมมนาฟรี!! จับคู่ธุรกิจ Business Matching ดันสินค้าไทย Go Inter

ข่าวดี !!  สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี !! จับคู่ธุรกิจ Business Matching ดันสินค้าไทย Go Inter จัดโดย สมาคมนักพัฒนาผู้ประกอบการภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้และหอการค้าจังหวัดสงขลา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 – 17:00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 8 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย :...

หลักสูตร Lean Canvas for Startup Business “การจัดตั้งธุรกิจ Startup อย่างรวดเร็วด้วย Lean Canvas”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรที่ปรึกษาแนะนำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อน SMEs ทั้งระบบ          หลักสูตร Lean Canvas for Startup Business "การจัดตั้งธุรกิจ Startup อย่างรวดเร็วด้วย Lean Canvas" รับเพียง 30ท่านเท่านั้น!! ตารางเรียน เอกสารประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “ ฮาลาลสู่โลกมุสลิม ”

PROMOTION เพียง 499.-/ท่าน (**ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครในงานนี้เท่านั้น “ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ” ในวันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2559 ณ หาดใหญ่ ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา >> ดาวน์โหลดใบสมัคร << หลักการเเละเหตุผล ปี 2559 คาดว่าการส่งออกตลาดอาหารฮาลาลจะขยายตัวดีต่อเนื่อง เพราะผู้บริ โภคยังคงเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลไทย ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่ช่วยขับ เคลื่อนให้ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีแนวโน้มเติบโตดี ได้แก่การเพิ่มขึ้นของประชากร มุสลิม ซึ่งมีความตื่นตัวในการต้องการอาหารที่ปลอดภัยและคุณภาพสูง...

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์สื่อออนไลน์ พิชิตยอดขาย ..สำหรับผู้ประกอบการ..

PROMOTION เพียง 999.-/ท่าน (**ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครในงานนี้เท่านั้น “ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ” ในวันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2559 ณ หาดใหญ่ ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา >> ดาวน์โหลดใบสมัคร << หลักการเเละเหตุผล ปัจจุบันสื่อดิจิตอลมีอิทธิพลและความสำคัญต่อธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมากเนื่องจาก แนวโน้มพฤติกรรมของผู้ประกอบการ...

หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้โดนใจลูกค้า

PROMOTION เพียง 999.-/ท่าน (**ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครในงานนี้เท่านั้น “ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ” ในวันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2559 ณ หาดใหญ่ ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา >> ดาวน์โหลดใบสมัคร << หลักการเเละเหตุผล ประเทศไทยกำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ...