หลักสูตร Lean Canvas for Startup Business “การจัดตั้งธุรกิจ Startup อย่างรวดเร็วด้วย Lean Canvas”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรที่ปรึกษาแนะนำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อน SMEs ทั้งระบบ
         หลักสูตร Lean Canvas for Startup Business
“การจัดตั้งธุรกิจ Startup อย่างรวดเร็วด้วย Lean Canvas”

รับเพียง 30ท่านเท่านั้น!!

ใบประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม Lean Startup